ICE HOCKEY DAY

Projekty / Energia pre šport

29. októbra 2013
Ľadový hokej ako pohybová aktivita sa dostal na perifériu záujmu detí a rodičov, napriek tomu, že na Slovensku má bohatú a dlhú tradíciu. Je so spôsobené nákladmi na vybavenie a slabou informovanosťou. Hokejový klub Mládež Michalovce pripravil projekt v spolupráci so základnými školami, ktorý by mal oživiť záujem o ľadový hokej. Zameriava sa na najmenšie deti, ktoré sa dajú v tomto veku lepšie podchytiť.

Diskusia