I. ročník EKOJARMOK-u

Projekty / Energia pre prírodu

1. novembra 2011
Projekt je súčasťou celoslovenskej ekologickej súťaže Ekopyramída 2012. Súťaž je určená školským kolektívom pre I.a II.stupeň ZŠ, cca 120 detí. Deti (družstvá) pod vedením pedagógov počas niekoľko mesiacov budú podľa vlastného výberu z tém (ekokatastrofy,energia,voda,hluk,elmagsmog,odpad a druhotná surovina,ovzdušie a pod.) získavať nové poznatky, články, pozorovania, zistenia, prieskumy, foto, a pod. a prezentovať vo svojich stánkoch v deň vyvrcholenia 25.4. na Mierovom námestí v Trenčíne. Vyhodnotenie a odmenenie najúspešnejších kolektívov bude realizovať komisia zložená zo zástupcov Centra enviroaktivít v Trenčíne, Obv.úradu živ.prostredia a zástupcov mesta Trenčín

Diskusia