Hydroturbo 2018

Projekty / Energia pre život

25. septembra 2018
Katedra hydrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola poverená organizačným výborom medzinárodnej konferencie Hydroturbo 2018 usporiadať v dňoch 25. – 27. septembera 2018 v Bratislave 24. ročník medzinárodnej konferencie HYDROTURBO zameranú na oblasti prevádzky, konštrukcie a vývoja vodných turbín, hydroenergetických zariadení a objektov. Jedná sa o tradičné medzinárodné stretnutie popredných odborníkov z oblasti hydraulických strojov a prevádzkovateľov vodných elektrární.

Diskusia