Hurá, nové okná!

Projekty / Energia pre život

4. januára 2012
V Detskom domove v Hriňovej existujú štyri výchovné skupiny. Tri z nich sú lokalizované v Hriňovej, naša- IV. skupina sa nachádza v obci Korytárky. Sme obyvatelia nie veľmi veľkého a nie veľmi malého domu. Sme deti ako všetky ostatné- veselé, zvedavé, športovo a hudobne nadané... Náš dom je zvonku podobný ako mnohé ďalšie, ale život vo vnútri je iný ako v ostatných domoch. Nás tu žije 10, ešte štyri vychovávateľky, ktoré sa v starostlivosti o nás striedajú, a tiež naša gazdiná zabezpečujúca chod domácnosti. Zriadenie našej výchovnej skupiny bolo značne medializované. Pred jej otvorením občania Korytárok nesúhlasili, aby v rodinnom dome v radovej výstavbe bol umiestnený detský domov. Petičná akcia proti detskému domovu bola už len vyvrcholením všetkých aktivít smerujúcich proti. Napriek tomu, že veľa susedov z ulice dosť dlhú dobu nereagovalo na naše pozdravy, a ani najbližšia suseda, ktorá sa nám po otvorení detského domova nedokázala odzdraviť, je dnes s deťmi kamarátka. Keď idú do školy, vyprevádza ich milým slovom a keď sa zo školy vracajú, zastavia sa pri jej plote, pozdravia a porozprávajú, aký bol školský deň. Žijeme tu už piaty rok a zbytočné obavy obyvateľov Korytárok sa nenaplnili. Dnes sa nám tu žije už omnoho lepšie, ale touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o kvalitnejšie nažívanie v našom dome, teda chceli by sme vymeniť staré okná za nové. Náš detský domov prešiel pred jej otvorením čiastočnou rekonštrukciou. Je to štyridsaťročná stavba. Prízemie a poschodie ostalo zachované, rekonštrukcia domu bola prevedená len v podkroví, kde sa nachádzajú tri detské izby a jedna kúpeľňa. Prízemie deti neobývajú, má tu kanceláriu gazdiná a dve izby slúžia ako sklad, takže tu výmena okien nie je až taká nevyhnutná. Nakoľko je cez staré štyridsaťročné okná veľký únik energie, boli by sme veľmi povďační, keby bolo možné vymeniť okná aspoň na poschodí, kde sa nachádza kuchyňa, obývačka, jedna detská izba a kúpeľňa. Tu s deťmi trávime najviac času.

Diskusia