Hráme sa bez bariér

Projekty / Energia pre život

1. januára 2012
Zámerom projektu „Hráme sa bez bariér“ je vytvoriť bezpečné bezbariérové, esteticky príťažlivé prostredie pre deti, „zdravé“ i handicapované, kde sa budú hravou formou uskutočňovať aktivity zamerané na rozvoj pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia. Cieľom projektu, ktorý zrealizuje Rodinné centrum Klbko so sídlom v Bratislave – Karlovej Vsi je sprístupnenie centra i deťom handicapovaným a umožniť im tak už v útlom veku integrovať sa medzi svojich „zdravých“ rovesníkov. Projekt chce prispieť k prekonávaniu bariér a predsudkov voči rodinám s postihnutým dieťaťom a voči zdravotne postihnutým ľuďom.

Diskusia