Hokej pre zamestnancov Enel

Projekty / Energia pre šport

1. novembra 2013
Projektom chceme podporiť športové vyžitie zamestnancov Slovenských elektrární v hokeji. Z financii zaplatíme prenájom ľadovej plochy, ktorej cena často odradí mnohých ľudí aby tento šport vyskúšali. Manažovanie tímu (prihlasovanie na termíny) bude zabezpečené prostredníctvom online platformy www.budddysport.sk, ktorej hlavným cieľom je spájať ľudí pre šport. Prostredníctvom tohto portálu zároveň aj zviditeľními grantový program umiestnením loga. Hokej bude realizovaný 1x do týždňa v stredu o 7:15.

Diskusia