Hodina deťom - Zbierka do pokladničiek a Tv šou

Projekty / Energia pre život

1. apríla 2013
Hodina deťom má od svojho vzniku ako jeden z hlavných cieľov rozvíjať dobrovoľníctvo na všetkých úrovniach svojho pôsobenia. Mediálna kampaň je osvedčeným nástrojom na osvetu a šírenie tejto myšlienky. S dobrovoľníkmi spolupracujeme aj priamo počas dvoch najvýznamnejších podujatí: Celonárodná zbierka do pokladničiek a TV šou Hodina deťom. Cieľom tých podujatí je v prvom rade vyzbierať čo najviac peňazí určených na pomoc deťom. V roku 2013 sa sústredíme na zviditeľnenie a ocenenie práce dobrovoľníkov. Všetci títo ľudia, nadšenci, sa každý rok dobrovoľne rozhodnú nezištne venovať svoju ENERGIU DEŤOM.

Diskusia