História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

Projekty / Energia pre vzdelanie

27. septembra 2017
Zameraním vedeckej konferencie „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku” je ukázať verejnosti a mladým ľuďom v kontexte nadviazania na bohatú minulosť elektrotechniky na Slovensku, na jej reálne a významné postavenie vo výrobnej a konštruktérskej praxi, v spotrebnej sfére a poukázať na perspektívu pôsobenia v tejto oblasti. Zároveň sa predpokladá využiť konferenciu na propagáciu elektrotechniky s cieľom posilniť záujem mladej generácie o štúdium elektrotechniky na stredných odborných a vysokých školách.

Diskusia