Generálna oprava kostolného organu

Projekty / Energia pre kultúru

1. júla 2014
Kostolný organ je v havarijnom stave,nesluží svojmu účelu, ,je nefunkčný a treba na ńom previesť kompletnú generálnu opravu. Podľa odhadu,cena celej opravy bude stať cca okolo 10 000.- €. Organ slúžil pre spoločenko-náboženské účel,širokej občianskej verejnosti.

Diskusia