Forming 2013

Projekty / Energia pre život

11. septembra 2013
Konferencia Forming 2013 je jubilejná XX. medzinárodná vedecká konferencia na ktorej sa podieľajú, MTF STU Trnava, VŠB Ostrava (ČR) a Politechnika Śląska Katowice (Poľsko). Je určená pre odborníkov (50- 80 účastníkov) z VŠ a výrobných podnikov zo Slovenska, Čiech, a Poľska. Tieto konferencie sa zameriavajú na problematiku deformačného chovania ocelí a zliatin neželezných kovov, moderné technológie ich spracovania a metódy simulácie tvárniacich procesov ako i zavádzaniu nových materiálov a technológii do praxe. Príspevky z konferencie sú publikované v odborných časopisoch. V roku 2013 bude naše pracovisko - MTF STU hlavným organizátorom jubilejnej tejto konferencie.

Diskusia