Finančná podpora organizácie VIII. medzinárodného vedeckého sympózia Elektroenergetika 2015

Projekty / Energia pre život

16. septembra 2015
Medzinárodné sympózium Elektroenergetika 2015 poskytuje jedinečné interdisciplinárne fórum pre diskusiu o aktuálnych poznatkoch z oblasti elektroenergetiky, silnoprúdovej elektrotechniky a priemyselných aplikácií, pričom jeho ambíciou je, otvoriť vízie pre zásobovanie ľudstva energiou v budúcnosti.

Diskusia