Finančná podpora organizácie VII. medzinárodného vedeckého sympózia Elektroenergetika 2013

Projekty / Energia pre život

18. septembra 2013
Medzinárodné vedecké sympózium ELEKTROENERGETIKA 2013 je významné medzinárodné podujatie, ktoré sa koná každé dva roky a ktoré je určené pre manažérov, inžinierov, vedcov, študentov, konštruktérov z univerzít a z priemyslu. Cieľom sympózia je umožniť širokému spektru záujemcov o elektroenergetiku zdieľať a rozširovať bázu znalostí o výrobe, prenose a spotrebe elektriny, o riadení, prevádzke a technológiách v elektroenergetike a aktualizovať požiadavky pre udržateľnosť, konkurencieschopnosť a bezpečnosť elektriny. Tejto komunite vytvára priestor pre živé odborné fórum.

Diskusia