Finančná podpora organizácie IX. medzinárodného vedeckého sympózia Elektroenergetika 2017

Projekty / Energia pre život

12. septembra 2017
Vedecké sympózium poskytuje priestor na analýzu celého spektra problémov vymedzených kontextuálnym rámcom elektroenergetiky. Je interdisciplinárnym fórom prepojenia vednej oblasti elektroenergetiky s iným vednými odbormi, napr. silnoprúdovou elektrotechnikou, informatikou a pod. ako aj priemyselnou praxou. Je miestom modelovania budúcnosti elektroenergetiky a formovania vízií jej smerovania v súvislosti so vznikom vedeckých centier excelentnosti a strategických partnerstiev v rámci EÚ.

Diskusia