Festival Viva Italia POPRAD 20. - 23. júna

Projekty / Energia pre vzdelanie

20. júna 2013
V rámci festivalu Viva Italia konaného pod záštitou Reg. Tatry, Tal. obch. komory a SACR, sa uskutočnia dve výstavy a sprievodné podujatia ako koncerty s účasťou tal. veľvyslanca a hosťujúceho mesta Bassano del Grappa. Výstava Dolomity v UNESCU predstaví Dolomity ako jednu z dvoch prírodných pamiatok v rámci UNESCA. Putovná celosvetová výstava fotografií Dolomitov je spojená so založením 1. horolezeckého talianskeho klubu na SK v Tatrách. Druhá výstava pod názvom Tradície talianskych Alpinov sprostredkuje návštevníkom históriu, zvyky a činnosť Alpinov, najväčšieho dobrovoľníckeho záchranárskeho spolku v Tal. Koncert a prezentácia Alpinov je jednou z hlavných sprievodných podujatí festivalu.

Diskusia