FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2017 - 20. ročník

Projekty / Energia pre vzdelanie

9. novembra 2017
Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET 2017. Ide o celoštátnu súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov a vysokoškolských pedagógov. Cieľom festivalu už 20 rokov je rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy a techniky na Slovensku, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, orientovaného na potreby praxe.

Energia pre vzdelanie
5. máj 2016 11:29

Majú len šestnásť a vo svete žnú úspechy

Slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových miest na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v Houston, Texas.

Pokračovať v čítaní

Energia pre vzdelanie
3. február 2016 09:00

Do atómky cez pol Slovenska – prešovskí gymnazisti navštívili Mochovce

Čo iné môže potešiť mladého človeka, ktorý sa zaujíma o vedu, ako navštíviť miesto, na ktoré sa len tak nedostane?

Pokračovať v čítaní

Energia pre vzdelanie
12. november 2015 16:00

CERN – TOVÁREŇ na SNY

Študenti stredných škôl majú šancu nahliadnuť do „továrne“, v ktorej sa darí premieňať ľudské sny na realitu.

Pokračovať v čítaní

Diskusia