Festival vedy a techniky 2015

Projekty / Energia pre vzdelanie

1. septembra 2015
Festival vedy a techniky (FVaT) je prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti študentov. Účastníci prezentujú svoje výskumy formou posterovej prezentácie, trojrozmerného exponátu alebo elektronickej prezentácie. Pre účastníkov projektu FVaT sú pripravené diskusie s odborníkmi, exkurzie a workshopy. Na FVaT prijímajú pozvanie aj partnerské organizácie z Belgicka, Španielska, Českej republiky a Ruska, čím sa vytvárajú vhodné podmienky pre výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi mladými vedcami. FVaT je jedným z podujatí siete vedeckých výstav ISEF. Možnosť zúčastniť sa je motiváciou a príležitosťou pre študentov ako sa otvoriť novým inšpiráciám, skúsenostiam a priateľstvám

Energia pre vzdelanie
5. máj 2016 11:29

Majú len šestnásť a vo svete žnú úspechy

Slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových miest na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v Houston, Texas.

Pokračovať v čítaní

Energia pre vzdelanie
3. február 2016 09:00

Do atómky cez pol Slovenska – prešovskí gymnazisti navštívili Mochovce

Čo iné môže potešiť mladého človeka, ktorý sa zaujíma o vedu, ako navštíviť miesto, na ktoré sa len tak nedostane?

Pokračovať v čítaní

Energia pre vzdelanie
12. november 2015 16:00

CERN – TOVÁREŇ na SNY

Študenti stredných škôl majú šancu nahliadnuť do „továrne“, v ktorej sa darí premieňať ľudské sny na realitu.

Pokračovať v čítaní

Diskusia