Festival vedy a techniky 2011

Projekty / Energia pre život

10. novembra 2011
Festival vedy a techniky pripravovaný v rámci Týždňa vedy na Slovensku je fórum vedeckých projektov mladých vedcov spojený s workshopmi hľadajúcimi spojitosti medzi mladými ľuďmi a vedou. Účasť na podujatí je spôsob ako komunikovať, tvoriť, inovovať' a experimentovať. Naša asociácia realizuje každý rok počas Európskeho týždňa vedy mimoriadne atraktívnu súťaž a zároveň aj prehliadku vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí do 20 rokov. Mladí ľudia prezentujú svoje práce už tradične na vynikajúcej úrovni formou plagátu (posteru), alebo trojrozmerného exponátu. Národného Festivalu vedy a techniky sa zúčastňujú mladí ľudia z celého Slovenska. Prezentujú tu výsledky svojich voľno-časových, odborných prác zo všetkých oblastí vedy, techniky a ekológie. Odborná porota vyberie najlepšie projekty, ktoré boli do súťaže zaslané mladými ľuďmi zaujímajúcimi sa o vedu. Tie sú potom prezentované na Festivale vedy a techniky. Výhercovia celoslovenského Festivalu vedy a techniky postupujú na rôzne atraktívne medzinárodné súťaže resp. výmeny skúseností z oblasti vedy, techniky a ekológie a tým im AMAVET otvára dvere do sveta vedy a techniky. Festival vedy a techniky je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí. Z množstva projektov komisia zložená z odborníkov vyberá tie najprepracovanejšie a najzaujímavejšie. V rámci programu Festivalu sú pre všetkých účastníkov pripravené diskusie s odborníkmi, workshopy, exkurzie, a tiež je zabezpečený aj prístup na internet. Na Festival vedy a techniky prijímajú pozvanie aj predstavitelia našich partnerských organizácii z Francúzska, Belgicka, Nemecka, Španielska, Českej republiky či Maďarska, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstva medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín. Najlepšie práce dostanú možnosť reprezentovať AMAVET a Slovensko na prestížnych medzinárodných podujatiach. Medzi najznámejšie patrí International Science and engineering fair - INTEL ISEF, ktorý sa koná každoročne v Spojených štátoch amerických a zúčastňuje sa ho viac ako 1000 mladých „vedcov" z celého sveta, Expo-Sciences International - ESI a Expo-Sciences Európe - ESE realizované pod záštitou medzinárodnej asociácie MILSET so sídlom v Paríži. Sú to jedinečné stretnutia mladých nadaných študentov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú rozvoju svojej osobnosti s orientáciou na vedu a techniku. Expo Science International 2011 (ESI 2011) je prestížne medzinárodné podujatie, organizované každý nepárny rok na inom kontinente. Určené je pre žiakov základných a stredných škôl, mladých i skúsenejších vedcov a prakticky kohokoľvek so záujmom o vedu. V roku 2009 AMAVET splnil všetky podmienky a získal povolenie organizovať toto prestížne podujatie na Slovensku. V roku 2011 tak bude hostiteľom ESI Bratislava.

Energia pre vzdelanie
5. máj 2016 11:29

Majú len šestnásť a vo svete žnú úspechy

Slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových miest na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v Houston, Texas.

Pokračovať v čítaní

Energia pre vzdelanie
3. február 2016 09:00

Do atómky cez pol Slovenska – prešovskí gymnazisti navštívili Mochovce

Čo iné môže potešiť mladého človeka, ktorý sa zaujíma o vedu, ako navštíviť miesto, na ktoré sa len tak nedostane?

Pokračovať v čítaní

Energia pre vzdelanie
12. november 2015 16:00

CERN – TOVÁREŇ na SNY

Študenti stredných škôl majú šancu nahliadnuť do „továrne“, v ktorej sa darí premieňať ľudské sny na realitu.

Pokračovať v čítaní

Diskusia