European Nuclear Energy Forum 2018

Projekty / Energia pre vzdelanie

4. júna 2018
ENEF 2018 je 13. pokračovaním zasadnutí Európskeho jadrového fóra, ktoré sa bude konať v plánovanom termíne 4. - 5. júna 2018 v Bratislave, v priestoroch starej Národnej rady na Župnom námestí pre predpokladaný počet účastníkov 250. Už tradične sa na ňom prerokujú najpodstatnejšie otázky spojené s bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a environmentálne prijateľným využívaním jadrovej energie. Účastníci pozostávajú zo zástupcov členských štátov Európskej únie, Európskeho parlamentu a dôležitých hráčov z oblasti energetického priemyslu, financií, štátnej a verejnej správy a v ostatnom ročníku sa diskutovalo o nových prístupoch EÚ k problémom jadrovej energetiky.

Diskusia