EU Energy Policy and Energy Security of Central Europe (7th Annual Central European Energy Conference)

Projekty / Energia pre život

7. augusta 2013
Cieľom konferencie je zhodnotiť pokrok pri výstavbe Severojužného energetického koridoru a vytváraní regionálneho energetického trhu v strednej Európe, vrátane implementácie projektov prepájania plynárenských sietí a elektrizačných sústav, harmonizácie národných regulačných politík a vývinu trhu s energetickými komoditami. Konferencia sa bude takisto venovať otázkam súvisiacim s ropnou bezpečnosťou a budúcnosťou jadrovej energetiky v regióne strednej Európy, novým technológiám pre účinnejšie využitie obnoviteľných zdrojov, vývinu cien energií a konkurencieschopnosti podnikov, obchodu s emisnými povolenkami a ďalším dôležitým otázkam súčasnej energetiky.

Diskusia