Energia na kurtoch

Projekty / Energia pre šport

23. júla 2016
Energetika je jedna z kľúčových tém v Európe ako aj v medzinárodnom prostredí. Nebude tomu inak ani v nasledujúcom polroku, kedy Slovensko bude predsedať v Rade EÚ. Slovenský športový deň sa nesie vo filozofii energia pre šport a prispeje k zlepšeniu tímovej spolupráce medzi medzinárodnými aktérmi, ktorí denno denne žijú s témou energetiky.

Diskusia