Energetická úspora v MŠ- Beša

Projekty / Energia pre prírodu

2. septembra 2014
Cieľom tohto projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre deti, ktoré navštevujú miestnu MŠ. Budova bola postavená cca pred sto rokmi, radikálne opravy a úpravy na budove neboli vykonané. Naším cieľom je získať prostriedky na výmenu vchodových dverí, okien na plastové. Týmito opravami by sa značnej miere znížili náklady na vykurovanie objektu. Dôležitou súčasťou opráv by bola výmena starého plynového kotla na nový kondenzačný , úspornejší, čo by znamenalo aj zníženie emisie CO2.

Diskusia