Energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť strednej Európy VIII

Projekty / Energia pre život

1. marca 2014
Cieľom 8. ročníka konferencie je zhodnotiť výsledky regionálnej energetickej spolupráce krajín V4 a prediskutovať ďalšie výzvy. Konferencia bude analyzovať vývin globálnych energetických trendov z hľadiska energetickej bezpečnosti krajín strednej Európy, zhodnotí regulačné a podnikateľské podmienky pre rozvoj jadrovej energetiky v strednej Európe, pozornosť bude venovaná procesu integrácie trhov so zemný plynom medzi krajinami V4. Večerné zasadnutia zahrnú ďalšie konkrétne témy, ktoré sú kľúčové pre súčasný vývoj energetiky.

Diskusia