EKO tábor v zelenom raji

Projekty / Energia pre prírodu

20. júla 2014
EKO tábor v zelenom raji je tábor , v ktorom sa skĺbia ekologická výchova so športom, umením a mediálnou výchovou. Kazdodenný bohatý program je zameraný na rôzne oblasti environmentálnej výchovy ako napr. energie, odpadové hospodárstvo, botanika, lesníctvo, zoologia a pod. Jednotlivé vzdelávacie aktivity sú prezentované velmi otvorenou, hravou formou prostredníctvom zážitkov.Samozrejme, všetky aktivity sa odohrávajú v prírode za účasti kvalifikovaných lektorov. výstupom sú prezentácie, kreatívne práce či reportáže k témam v printe (noviny) a DVD. Tábor organizuje občianske zdruzenie EDUCTRA, o.z. a hlavným garantom je Nadácia KOSIT. .

Diskusia