DUK 2018

Projekty / Energia pre vzdelanie

1. júla 2018
DUK je vzdelávací projekt pre deti od 9 do 14 rokov. DUK začína imatrikuláciou a úvodnou prednáškou a končí promóciou v aule UK, ostatných 8 prednášok je v Divadle Aréna. Témy vychádzajú z profesného zamerania jednotlivých prednášateľov a sú prispôsobené veku detí.Pre deti sú pripravené v spolupráci so SNG a SNM workshop grafiky, maľby, modelovania, tanca, army workshop. Návštevy Energolandu, NB, Volkswagenu, Danubiany, NR SR – parlamentá hodina, 4dňový výlet na Planinku.

Diskusia