dovybavenie ambulancie

Projekty / Energia pre život

1. októbra 2015
skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti o pacientov a dovybavenie ambulancie technikou

Diskusia