dovybavenie ambulancie

Projekty / Energia pre život

1. októbra 2015
zabezpečenie dovybavenia ambulancie prístrojovou technikou a zdravotníckym materiálom, pre účely skvalitnenia poskytovania zdravotníckych služieb pacientom, medzi ktorých patria aj zamestnanci SE, a.s.

Diskusia