Dôstojne pripravený k aktivitám našich obyvateľov

Projekty / Energia pre život

1. júna 2012
Ižkovce zabezpečuje svojim obyvateľom veľa aktivít počas roka pre rozvoj miestnej komunity a pre udržanie obyvateľov najmä mladých vo svojom katastri. Pri svojich aktivitách využíva priestory obecného úradu, ktoré sa skladá z kancelárie a spoločenskej miestnosti s malým javiskom. Hygienické zariadenia však nemá vo svojich priestoroch. Obec je malá na to, aby svojfinančne vedela realizovať investíciu. Pomocou príspevkov minulí rok vybudoval hrubú stavbu, ale z rozpočtu malej dedinky je veľmi ťažké vyhospodáriť finančné prostriedky na dokončenie toalety. Z väčších fondov malá dedinka s počtom obyvateľov do 100 nemá šancu získať financie na investičnú aktivitu tohto charakteru.

Diskusia