Dolné Dubové 1262-2012 monografia obce

Projekty / Energia pre kultúru

5. augusta 2012
V roku 2012 si obec pripomína významnú udalosť. História obce sa od roku 1262 píše už 750 rokov. Obec Dolné Dubové plánuje uskutočniť spomienkovú slávnosť v podobe kultúrneho programu, ktorý sa uskutoční 5. augusta 2012 a vydať knihu v podobe historicko-etnologickej monografie o obci Dolné Dubové . Autorský kolektív nepretržite počas dvoch rokov pracoval na tvorbe projektu „Dolné Dubové 1262-2012 monografia obce “ . Kniha zachytáva 750. rokov diania v obci Dolné Dubové od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť. Oboznamuje čitateľa s dôležitými údajmi z histórie obce i z terajšieho kultúrno-spoločenského života jej obyvateľov.

Diskusia