Doktori Klauni pomáhajú deťom

Projekty / Energia pre život

1. septembra 2013
Cieľovou skupinou projektu sú deti, ktoré trpia rôznymi druhmi znevýhodnení či zdravotného postihnutia a sú dlhodobo odlúčené od rodiny. Divadelné predstavenia klaunov v týchto zariadeniach sú charakteristické špeciálnym prístupom k deťom a špecifickým liečebným prostriedkom - smiechom. Aktívna komunikácia s klaunom pozitívne vplýva na rozvoj ich mobility, intelektu a sociálnej interakcie. Zlepšenie postavenia týchto detí zabezpečí skvalitnenie predstavení, k čomu povedie séria tréningov. Deti zažijú spoločnú zážitkovú aktivitu s klaunmi. Jedným z výstupov bude krátky film čerpajúci námet z predstavení.

Energia pre život
15. marec 2016 12:06

Klaunov kufor v Centre sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov

Veľkí, či malí všetci sa bavili, smiali sa a pohrúžili sa do deja tak, že si ani nevšimli blížiaci sa koniec predstavenia.

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
18. november 2015 10:39

Dr. Klaun mieri za deťmi do Bojníc

Najbližšie stretnutie detí s Dr. Klaunom sa uskutoční 10. decembra 2015 v zoologickej záhrade v Bojniciach za asistencie priateľov zo Slovenských elektrární.

Pokračovať v čítaní

Energia pre život
22. máj 2015 09:10

Navštívil nás Doktor Klaun

V roku 2014 získala nadácia dar od Slovenských elektrární. Naši klauni nelenili a od októbra do apríla odohrali 33 predstavení.

Pokračovať v čítaní

Diskusia