Dobrák od kosti

Projekty / Energia pre život

1. júla 2016
Kampaň Dobrák od kosti je celslovenský charitatívny projekt zameraný na podporu Národného registra darcov kostnej drene na SLovensku s cieľom získania čo najväčšieho počtu nových darcov pre register a získania finančných zdrojov na zakúpenie jedinečného prístroja potrebného pri diagnostike, monitorovaní a liečbe detských hematologicko-onkologických malignít.

Diskusia