Dni zdravia SE-ENEL

Projekty / Energia pre šport

1. apríla 2013
Poskytovanie poradensko-konzultačných služieb pre zamestnancov Slovenských elektrární - ENEL v oblasti zdravia, pohybových aktivít a športovo-relaxačných služieb. Súčasťou projektu budú bezplatné merania (BMI, % podiel tuku a vody v tele, % svalovej hmoty) pre zamestnancov a odporúčania na vykonávanie športovo-pohybových aktivít za účelom prevencie a zníženia chorobnosti na pracovisku.

Diskusia