Dlhodobé stolnotenisové súťaže mládeže a dospelých v ramci kraja a okresu

Projekty / Energia pre šport

1. februára 2013
Pre organizovanie a prípravu hračov na dlhodobé stolnotenisové sú´taže je potrebný určitý obnos financií,ktoých máme nedostatok. K činnosti potrebujeme kvalitný materiál(drevo,poťahy,lopty ako aj hradenie cestovných nákladov,bez sponzorstva nevieme utiahnuť tri družstva mladeže a tri dospelých.

Diskusia