DIS 2013

Projekty / Energia pre život

8. októbra 2013
Medzinárodná konferencia pod záštitou ministra hospodárstva pre oblasť teórie a aplikácie metód technickej diagnostiky

Diskusia