Dievčatá KVP Piešťany

Projekty / Energia pre šport

1. septembra 2015
Vodnopólistky klubu KVP piešťany sú pravidelnými členkami reprezentácie SR a viacnásobnými majsterkami SR v kategóriách U14 a kadetiek. Pre dosahovanie takýchto výsledkov je nutné udržiavať zápasovú prax hráčok. Z tohoto dôvodu sú hráčky prihlásené aj do medzinárodných súťaží. V roku 2015 to je Central european girls waterpolo league. V roku 2015/2016 je družstvo U14 prihlásené do Slovenskej ligy a Maďarskej ligy (zatiaľ nie je potvrdené prijatie). Pre zabezpečenie cestovania by sme preto radi požiadali aby nám mohly byť zapožičiavané vozidlá pre 8+1 osôb, ktoré by čiastočne finančne aj časovo odbremenili rodičov dievčat.

Diskusia