Dia cesta

Projekty / Energia pre život

1. mája 2015
Projekt je zameraný na pomoc a podporu detských, dospelých i seniorov - diabe-tikov a ich rodín na každodennej ceste s diabetom, za účelom zlepšenia životnej situácie, aby mohli žiť plnohodnotný život, aj napriek prekážkam a obmedzeniam, ktoré so sebou celoživotné ochorenie diabetes mellitus prináša. V rámci projektu zrealizujeme štyri podujatia súvisiace so štyrmi piliermi liečby diabetu: 1. Edukácia zameraná na prevenciu primárnych a sekundárnych komplikácií diabetu, 2. Pohyb - športové aktivity a fakultatívny výlet, 3. Stravovanie - súťaž vo varení, 4. Liečba - zakúpenie zdravotných pomôcok a výživových doplnkov.

Diskusia