Detské ihrisko - VLACHY, m.č. Krmeš

Projekty / Energia pre prírodu

1. apríla 2013
Účelom projektu je výstavba nového zariadenia pre detské ihrisko v lokalite miesta časť Krmeš v obci Vlachy. Predmetné územie sa nachádza na voľnom priestranstve, medzi obchodným strediskom Jednota, vodným tokom Kľačianka a miestnou komunikáciou. Navrhovaný areál pozostáva z vybavenia detského ihriska preliezkami, šmýkačkami, pešou komunikáciou, zeleňou, oplotením a je doplnené exteriérovým mobiliárom (lavičky, koše...)

Diskusia