Detská Univerzita Komenského 2012

Projekty / Energia pre prírodu

29. júna 2012
Ide o vzdelávací projekt pre deti od 9 do 14 rokov. Deti sa v priebehu dvoch prázdninových mesiacov zúčastnia prednášok, ktoré im prednesú vysokoškolskí profesori. Témy vychádzajú z profesného zamerania jednotlivých prednášateľov a sú prispôsobené veku detí. Imatrikulácia s úvodnou prednáškou a záverečná prednáška s následnou promóciou sa konajú v aule Univerztiy Komenského, ostatné prednášky v budove Divadla Aréna. Okrem prednášok je pre deti pripravené veľké množstvo sprievodných akcií. V spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Slovenským národným múzeom sú pripravené workshopy grafiky, maľby, modelovania, moderného tanca, výlety do histórie Slovenska.

Diskusia