Deň Zeme s Envirosvetom

Projekty / Energia pre prírodu

1. marca 2012
Dňa Zeme s Envirosvetom v Stupave-obyvatelia sa zoznámia s Občianským združením Envirosvet a dôvodom oslavy Dňa Zeme po celom svete. Zároveň sa naučia o možnostiach praktickej ochrany prírody,ktorú si budú môcť vyskúšať počas akcie zbierania odpadkov v mestskom parku. Do projektu budú zapojení žiaci materských a základných škôl v Stupave a jej okolí a to výtvarnou súťažou na tému: Ako pomáham prírode. Počas akcie Dňa Zeme vystúpi hudobná skupina Vrbovskí víťazi, ktorí namiesto hudobných nástrojov používajú odpadový materiál.Súčasťou akcie budú ekotvorivé dielne,súťaže,sokoliarske vystúpenie, vozenie na poníkoch. Podujatie oragnizujeme už tradične v spolupráci s DSS Rosa Bratislava a detským domovom Macejko v Malackách.

Diskusia