Deň dlhší ako storočie

Projekty / Energia pre kultúru

1. septembra 2013
Dvojdielný hraný film o živote Alexandra Dubčeka. S využitím dobových archívnych materiálov bude prvá čásť rozprávať o detstve v bývalom Sovietskom zväze až po okupaciu ČSSR v r.1968. Druhá čásť je doba normalizácie až po "nežnú" revolúciu a tragickú smrť jedného znajvýznemnejších politikov v histórii Slovenska. Film sa bude realizovať ako Slovensko-Česká koprodukcia pod gesciou premiéra Slovenska s účasťou Českej a Slovenskej televízie.

Diskusia