Danube Challenge Tennis Cup 2013

Projekty / Energia pre šport

28. septembra 2013
Myšlienkou turnaja „ Danube Challenge Tennis Cup „ je prehlbovanie susedských neformálnych vzťahov medzi Rakúskom, Slovenskom a inými štátmi, nadväzovanie nových kontaktov a známostí a v neposlednom rade podpora aktívneho športu, o čom svedčí aj samotná koncepcia turnaja, ktorého sa zúčastňujú hráči z viacerých európskych krajín a je tak atraktívnou príležitosťou pre partnerov nielen marketingovo podporiť takúto zaujímavú akciu a prezentovať sa na nej, ale dáva možnosť aktívnej účasti na ňom a prísľub krásneho športového zážitku.

Diskusia