Cyrilometodejské oslavy

Projekty / Energia pre kultúru

1. júla 2012
V tomto roku si pripomíname 1150 výročie pozvania kniežaťa Rastislava vierozvestov sv.Cyrila a Metóda. Naša obec uskutoční už jubilejný 10.ročník týchto osláv za účasti širokého okolia a médií. Počítame s vystúpením špičkových umelcov a folklórnych skupín. Očakávame približne 1000 ľudí. Hlavné podujatie sa uskutoční 7.7.2012 na novo vybudovanom námestí pod záštitou predsedu Matice slovenskej pána Mariána Tkáča. Vzhľadom na finančnú náročnosť Vás touto cestou úctive žiadame o finančný príspevok. Ako protihodnotu ponúkame reklamu Vašej spoločnosti EMO Mochovce.

Diskusia