Cyklotrasy mikroregiónu „Požitavie - Širočina“

Projekty / Energia pre život

2. apríla 2012
Cykloturistika sa stáva populárnou medzi modernými ľuďmi. Začínajú si uvedomovať jej význam aj v otázke zdravia. Využíva sa ako každodenný spôsob prepravy do práce ale aj ako možnosť relaxu. Projekt cyklotrás mikroregiónu "Požitavie – Širočina“ rieši prepojenie obcí regiónu pomocou ciest I. - III. triedy a poľných ciest. Prispieva k rozvoju cykloturistiky a rozvoju zdravého životného štýlu nielen miestnych obyvateľov. Predpokladom zvýšenia povedomia obyvateľov o možnostiach realizovania cykloturistiky ako aj plánovania si trás je osadenie informačných tabúľ do každej obce mikroregiónu. Pre zvýšenie bezpečnosti cyklistov bude popri cestách I. až III. triedy osadené značenie "Pozor cyklisti". Predmetom projektu je tiež propagácia cykloturistiky pomocou PR akcie - "Cestovateľ“ mikroregiónom „Požitavie – Širočina“ medzi deťmi a mládežou z územia mikroregiónu.

Diskusia