Cyklotrasy Mikroregiónu "Požitavie -Širočina" - II. etapa

Projekty / Energia pre život

18. marca 2013
Projekt cyklotrás mikroregiónu "Požitavie – Širočina“ rieši prepojenie obcí regiónu a ich zaujímavostí pomocou ciest I. - III. triedy a poľných ciest. Prispieva k rozvoju cykloturistiky, turistiky a zdravého životného štýlu návštevníkov. Napriek tomu, že v roku 2012 sme vyznačili cyklotrasy prostredníctvom informačných tabúľ , ktoré sú umiestnené vo všetkých obciach územia a spracovali sme letáky k cyklotrasám, stále tento projekt nie je ukončený z hľadiska priechodnosti a bezpečnosti návštevníkov. V druhej etape projektu by sme chceli spriechodniť krovinami zarastené úseky trás a zabezpečiť bezpečnosť turistov odstránením výtlkov na viacerých úsekoch cyklotrás.

Diskusia