Činnosť Materského centra v Pečeňadoch - organizovanie kultúrnych podujatí pre deti

Projekty / Energia pre život

1. apríla 2014
Projekt MC je verejnoprospešný, slúži prioritne komunite žien - matiek a ich rodín. Je to otvorená komunita a môže sa do nej zapojiť každý, kto o ňu a jej činnosti prejaví záujem. Zároveň si dovoľujeme poukázať na absenciu organizovaných akcií v širšom okolí, ktoré sú určené pre matky na materskejdovolenke, ktoré čas strávený v prvých rokoch svojho materstva môžu prežiť zmysluplnejšie, čím im vytvoríme možnosti, ako sa necítiť izolovane. Rovnako tak i deťom bude umožnený rôznorodejší pohľad na spôsoby trávenia voľného času. MC organizovaním kult. podujatí pre deti priblíži najmenším obyvateľom obce interaktívne predstavenia, tematicky zamerané bábkové, prípadne iné div. podujatia.

Diskusia