Chodník, vetva C pri hlavnej ceste cez obec Nemčiňany

Projekty / Energia pre život

2. júna 2014
Chodník, vetva C, Nemčiňany, na pozemku parc. 272, kat. územie Nemčiňany, okres Zlaté Moravce. Chodník bude viesť popri hlavnej ceste 3. triedy v obci v smere Zl. Moravce - Mochovce. Cesta je najmä počas dostavby MO34 vysoko frekventovaná - za 5 hod. (od 6.00 do 11,00) prejde cez po tejto ceste približne 1200 áut v oboch smeroch, čím je ohrozená bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa po tejto komunikácii. V tomto úseku boli za ostatných 20 rokov evidované 2 smrteľné nehody chodcov, desiatky autohavárií a veľký počet kolízií s chodcami.Tento úsek cesty v tvare S je veľmi neprehľadný a obec musí zabrániť ďalším prípadným nehodám vybudovaním chodníka.

Diskusia