Central European Energy Conference - CEEC IX

Projekty / Energia pre život

2. marca 2015
Deviaty ročník CEEC sa bude konať v dňoch 22.-24.11.2015.CEEC konferencia sa počas predchádzajúcich ôsmych ročníkov vyvinula na prestížnu medzinárodnou platformou pre rokovanie vedúcich zástupcov energetického sektora zo Slovenska, krajín strednej Európy a inštitúcií EÚ o vývine energetickej politiky EÚ a súvisiacich otázkach energetickej bezpečnosti regiónu strednej Európy. Záštitu nad konaním 9. ročníka konferencie prevzali podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič a podpredseda vlády a minister zahr. vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Diskusia