Bezpečne a zdravo v MŠ

Projekty / Energia pre život

1. júna 2013
Rekonštrukcia, výmena okien a vchodových dverí na budove MŠ z dôvodu veľkého úniku tepla v zimnom období. Výmenou okien sa zvýši teplota v triedach ako aj v celej budove. Cieľom poskytnutej dotácie bude podpora aktivity zameranej na skvalitňovanie a modernizáciu predprimárneho vzdelávania, modernizáciu školského areálu pre skvalitnenie pohybových aktivít detí.

Diskusia