Benefičný koncert

Projekty / Energia pre kultúru

1. októbra 2015
Benefícia a realizácia samotného Benefičného koncertu sa stala tradíciou, ktorej sa nezisková organizácia Spokojnosť - centrum sociálnych služieb venuje už siedmym rokom. Za toto obdobie pomohla mnohým rodinám a ich deťom, ktoré sa snažia svoje životy prispôsobiť ťažkému zdravotnému postihnutiu. Denne sa stretávajú s prekážkami či už v ich osobnom alebo spoločenskom živote. Preto každoročne hľadáme spôsob a možnosť ako im tento boj uľahčiť. Snažíme sa získať pozornosť čo najširšej verejnosti, aby v tomto najkrajšom období roka otvorila svoje srdcia do korán a podala pomocnú ruku. Z výťažku benefície zakúpime zdravotné pomôcky alebo ho prispôsobíme potrebám daných rodín.

Energia pre život
8. december 2015 07:35

Benefičný koncert v Prievidzi

Výnos zo zbierky putoval pre mladú mamičku Kristínu, matku troch detí. Dvaja chlapčekovia majú detskú mozgovú obrnu.

Pokračovať v čítaní

Diskusia