Benefičný koncert

Projekty / Energia pre život

23. novembra 2014
Benefičný koncert patrí medzi tradičné podujatia, ktoré organizuje nezisková organizácia Spokojnosť už päť rokov. Koncert je zameraný na pomoc zdravotne ťažko postihnutým deťom a ich rodinám pri zvládaní ťažkostí spojených so zdravotným stavom ich detí. Z výťažku benefície zakúpi nezisková organizácia zdravotné pomôcky alebo uhradí náklady spojené so zlepšením zdravotného stavu detí.

Energia pre život
8. december 2015 07:35

Benefičný koncert v Prievidzi

Výnos zo zbierky putoval pre mladú mamičku Kristínu, matku troch detí. Dvaja chlapčekovia majú detskú mozgovú obrnu.

Pokračovať v čítaní

Diskusia