Art Festival - Cech Republic - Prague

Projekty / Energia pre kultúru

11. júla 2013
Prezentácia slovenskej ľudovej kultúry v Českej republike, v Prahe. Spoznávanie a zoznamovanie sa s kultúrami iných národov.

Diskusia